גיאו-פרוספקט בע"מ

רחוב אורגוואי 3א, ירושלים , ת.ד. 9313
zip: 9109201

fax. 02-6789358 | phone. 02-6781351

revital@geo-prospect.com

map

Contact Us

CONTACT US
Geo-prospect Ltd.
3a Uruguay St.
Jerusalem
P.O.B. 9313
9109201
Israel

Fax: (972)-2-6789-358
Phone: (972)-2-6789-351
revital@geo-prospect.com

For further information, please fill in the form and we will respond shortly.

* :
* :
:
:
* required
...Loading...