.

תכנון נוף

צוות אדריכלות הנוף עוסק בתכנון נופי לפרויקטים בתחום התשתיות בכל קנה מידה. עבודת התכנון כוללת ניתוח נופי של שטח התכנית וסביבתה, ניתוח ההשפעה החזותית והנופית של הפרויקט ועל בסיס אלו, שיקום ופיתוח נופיים של האתר. 
הצוות עוסק בשלושה תחומים עיקריים:

  1. תכניות שיקום לפרויקטים בתחום התשתיות עם התמחות בכרייה וחציבה. 
  2. הכנת מסמכים סביבתיים לפרויקטים
  3. תכניות פיתוח

אנו דוגלים ב"גישה מעשית" הרואה לנגדה את השילוב ההכרחי בין הסביבה והנוף להיבטים ההנדסיים תוך מציאת השילוב המיטבי בינהם. המתודולוגיה שלנו מיישמת ניתוח מקיף ללימוד והבנה מעמיקה של מבנה השטח ומאפייני סביבת הפרויקט בד בבד עם הבנת פעולות הפיתוח. באופן זה ניצול משאבי הטבע, השיקום והפיתוח, נעשים תוך רגישות לנוף, לטבע ולסביבה.

תכניות שיקום
אנו מתמחים בהכנת תכניות שיקום לאתרי כרייה וחציבה. תהליך התכנון כולל התייחסות לפעילות הכרייה והחציבה, לשלביות הביצוע ובחינת חלופות תכנוניות. התכנון הנופי נעשה בשיתוף פעולה מלא עם מתכנני ומהנדסי הכרייה והחציבה. תכניות השיקום תואמות את היכולות והאמצעים ההנדסיים, כגון: כלי העבודה (צמ"ה) הפועלים בשטח ואופי העבודה באתר. 
אנו פועלים תוך ראייה רחבה של הפרויקט, בשיתוף פעולה עם אנשי מקצוע מתחומים שונים (הידרולוגיה,ניקוז, אקולוגיה, גיאולוגיה ועוד). המחלקה רכשה ניסון רב בהצגת תכניות ותיאומן עם כלל ה"שחקנים הראשיים" בתחום ובינם מוסדות התכנון, רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע וכמובן המשרד להגנת הסביבה.
תכניות השיקום נחלקות לשני סוגים:
שיקום נופי ואקולוגי- מטרתו החזרת השטח למאגר השטחים הפתוחים. נעשה מאמץ לדמות את הנוף טרם הפרת השטח ושילובו מחדש בנוף הקיים בסביבת הפרויקט, תוך יצירת התנאים לחזרת המערכת האקולוגית לתפקודה.   
שיקום פונקציונאלי- מטרתו יצירת סביבה מתאימה לשימוש האדם (חקלאות, אזורי תעשיה, פארקים) לאחר סיום פעילות הכרייה והחציבה. גם במקרים אלו ניתן דגש למערכות הנופיות והאקולוגיות באתר ובסביבתו. 
שימוש במודלים ממוחשבים ותלת מימד:
תוכנת Autocad civil 3D משמשת ליצירת מודלים דינאמיים של משטחים תלת מימדיים. המודלים משמשים ככלי עבודה לבדיקת נפחי חפירה ומילוי, ובחינת ההשתלבות במורפולוגיה הקיימת. הם מאפשרים הצגה ויזואלית מדויקת וברורה ע"י חתכים, הדמיות ומפות ניתוחי שטח תוך השוואה של המצב הסופי למצב הקיים ולמצבי הביניים.
לתכנית השיקום מצורפות הוראות והנחיות לאופן ביצוע תהליך השיקום, לפעולות טרם התחלת העבודות ולשלבי העבודה השונים. נעשה ליווי הביצוע בשטח, פיקוח ועריכת התאמות נדרשות. 
דוגמאות לשיקום אתרי כרייה וחציבה:
אתר פרשקובסקי- שיקום אתר כריית חרסית והשבתו לשדה חקלאי, סמוך למפעל נשר- רמלה. עבור חברת נשר.
תכניות לשיקום שדות כריית פוספט- חגור מערב, אורון מזרח, שדות 3 ו-6 ועוד. 
עבור חברת רותם אמפרט.
ליווי פרויקט שיקום זרוע מזרחית במחצבת ורד ואדי ערה. עבור שפיר.

מסמכים סביבתיים 
עריכה של נספחים נופיים- סביבתיים והכנת הפרק הנופי כחלק מתסקיר השפעה על הסביבה או ממסמך סביבתי-נופי. ניסיון במגוון פרויקטי תשתית ומתקנים הנדסיים. 
הניתוח הנופי כולל תיאור תכונות הנוף הטבעי הסובב במצב הקיים, ניתוח ההשפעות החזותיות של התכנית על סביבתה, בחינת חלופות בהיבט הנופי והמלצות למזעור הפגיעה בנוף. 
ניתוח הנצפות נעשה ע"י מיפוי האגנים הויזואליים באמצעות תכנת  AutoCAD Civil 3Dואפליקציית  RDV (על בסיס קבצי מדידת DTM). כלים נוספים המשמשים לבחינת הנצפות הם חתכי ראייה והדמיות תלת ממדיות. 

דוגמאות למסמכים נופיים-סביבתיים:
שדות כריה 3+6 באורון- הכנת נספח נופי- סביבתי. עבור חברת רותם אמפרט.
מאגר כיסופים- פרק נופי (נצפות וחזות) במסמך נופי- סביבתי. עבור חברת מקורות באמצעות חברת תה"ל.
אתר תאנים ב' לטיפול בפסולת- בחינת חלופות התכנון בהיבט הנופי בתסקיר השפעה על הסביבה. עבור איגוד ערים לאיכות הסביבה באמצעות חברת אפיק.
אתר מיון ומחזור פסולת דודאים- הכנת הפרק הנופי בתסקיר השפעה על הסביבה. עבור אתר דודאים באמצעות חברת אפיק.

תכניות פיתוח נופי
תכנון פיתוח נופי ברמה מפורטת לשטחי בינוי ותשתיות. העבודה כוללת עריכת היתרי בנייה והכנת תוכניות למכרז וביצוע.  
התכנון והעיצוב מותאמים לצרכי האדם עם חיבור ל"רוח המקום".

דוגמאות לתכניות פיתוח:
פיתוח מערך הכניסה למחצבת ורד ואדי ערה ופיתוח לאורך כביש הגישה המתוכנן. עבור חברת שפיר.
פיתוח מתחם תעשייה למוצרי אבן –מחצבת ורד. עבור חברת שפיר.