פסולת

גיאו-פרוספקט בע"מ פועלת במקביל למגמות השינוי הכלל עולמיות והמקומיות, לקידום תחום הטיפול בפסולת בארץ, בהיבטים התכנוניים והסביבתיים. פעילות זו כוללת ליווי תכנון מטמנות מרכזיות ותחנות מעבר וקידום פתרונות לטיפול בפסולת – קומפוסטציה, מיון ומיחזור פסולת, על פני הטמנה. כמו כן, החברה מטפלת בפרויקטים של ניצול אנרגיה מפסולת.

דוגמאות לפרויקטים להם נערכו מסמכים סביבתיים בתחום זה: 

  • מפעל מיון RDF – חירייה.
  • מטמנות – אתרי סילוק פסולת (אס"פ) – אפעה, מישור אדומים, עברון, דודאים, תאנים, אס"פ אבו דיס, אס"פ מעלה עמוס, אס"פ צאלים, ברקת.
  • אתרי מיון ומיחזור פסולת – דודאים, תאנים.
  • אתרי קומפוסט – מבטחים, אוהד, קומפוסט חבל אילות, שובה, סעד, חלץ, ערבה תיכונה.
  • איתור אתרים לטיפול בפסולת יבשה והטמנתה – ניהול קידום מטמנות פסולת בניין בשלושה מחוזות- עבור המשרד לאיה"ס.
  • אתרים למיון והטמנת פסולת יבשה ופסולת בניין – חירייה, נחל אוג, איתן, חפץ חיים, כוכב מיכאל.