סיפורה של חברת גיאופרוספקט

גאו-פרוספקט בע"מ היא החברה הראשונה בארץ לייעוץ גיאולוגי. החברה הוקמה בשנת 1971 על ידי שני אנשי חזון: נח לסמן ומשה בראון. נח לסמן, פרטיזן במלחמת העולם השנייה, למד גיאולוגיה כלכלית בפולין, ועם עלייתו ארצה בשנת 1956, היה לגיאולוג הכלכלי הראשון בארץ. משה בראון, מילדי טהרן, ראש מחלקת המיפוי במכון הגיאולוגי. העבודות הראשונות היו בתחומי המלט, אגרגטים, סיד, חלוקי נחל, פצלי שמן, הידרו-גיאולוגיה וגיאולוגיה הנדסית, עבור לקוחות כגון נשר, אבן וסיד, משרד התחבורה, צה"ל ועוד. הדו"ח הראשון בחן את תוואי הרכבת המהירה לירושלים. בנוסף החלה החברה פרויקטים בתחומי המינרלים בקולומביה, אתיופיה וזאיר.
כחלוצה בתחום הייעוץ הגיאולוגי בישראל, העסיקה גיאו-פרוספקט בע"מ גיאולוגים צעירים רבים, ובכך חינכה דורות של גיאולוגים ותרמה רבות לעיצוב וטיפוח המקצועיות הגיאולוגית בישראל. למעשה, גיאולוגים רבים מהמובילים בארץ בתחומי המחקר ובשוק הפרטי, היו מועסקים בשלב מסוים בחברת גיאו-פרוספקט בע"מ. 
עם סיום עבודת המאסטר, הצטרף דורון בראון לצוות החברה והוביל אותה להיות החברה הגדולה ביותר לייעוץ גיאולוגי בישראל. מחלקות הסביבה והתכנון הוקמו עם הצטרפותו של שרון כהן לחברה.
השילוב בין מחלקות הגיאולוגיה, הסביבה התכנון וזיהום הקרקעות מציב את גיאו-פרוספקט בע"מ בצומת שבין היזמות והבניה לבין השמירה על ערכי הטבע. עמדה מיוחדת זו מאפשרת לגיאו-פרוספקט בע"מ לקחת חלק חשוב בבנין ופיתוח הארץ ובד בבד לשמש כנאמנת הסביבה.