סיכונים סיסמיים

חברת גיאו- פרוספקט בע"מ מייעצת בנושא סיכונים סיסמיים עבור מתקנים הנדסיים, אזורי מגורים מתקנים צבאיים, מתקני תשתית במסגרת תכנונית, תסקירי השפעה על הסביבה ולפי צרכי הלקוח. הייעוץ עוסק בהערכת הסכנות הקשורות לרעידות אדמה, לתנודות קרקע, העתקים גיאולוגים פעילים, גלישות והתמוטטויות קרקע וסלע, וצונאמי.

פרויקטים נבחרים:

 • תחנת הכוח הסולארית באשלים – תסקיר השפעה על הסביבה
 • קו צינור הגז ישראל מצרים – תשתיות נפט ואנרגיה
 • קציר המלח ים המלח – מפעלי ים המלח
 • הקמת תחנת כוח בקרית שמונה – גורם פרטי
 • תחנת הכח אילון תבור – עבור חברת החשמל
 • תחנת הכח רוטנברג – עבור חברת החשמל
 • תחנת הכח גזר – עבור חברת החשמל
 • קו הגז אשקלון אשדוד – עבור המשרד לתשתיות לאומיות
 • מתקנים הנדסיים בשפד"ן – עבור איגוד ערים דן לביוב
 • אגירה שאובה גלבוע ומנרה – עבור אלקטרה
 • מתקנים צבאיים שונים – משרד הבטחון.
 • מכרה תמנע- עבור ערבה מיינס
 • מאגרי מים שונים – עבור מקורות ותה"ל