סביבה

חברת גיאו-פרוספקט בע"מ עורכת תסקירי השפעה על הסביבה, וחוות דעת סביבתיות, כעורכי התסקיר וכיועצים לגורמים אחרים בתחומים שונים. 
מטרת המסמכים הסביבתיים – בחינת פוטנציאל ההשפעה על הסביבה, כתוצאה ממימוש תכנית/פרוייקט. תסקיר ההשפעה על הסביבה הוא כלי בהליך הסטטוטורי, המאפשר למוסדות התכנון קבלת החלטות לגבי קידום תכנית ואישורה.
הבחינה הנערכת מקיפה את תחום איכות האויר, מטרדי רעש, זיהומי מים וקרקע וכן השפעה נופית ויזואלית. העבודה נעשית ע"י היכרות עם השטח נשוא התכנית ובשילוב עם מודלים מתמטיים וחישוביים מקובלים, לחיזוי המטרדים.
תסקירי השפעה נערכים למגוון רחב של פרויקטים. החברה ביצעה עד היום עשרות רבוים של תסקירים ומסמכים סביבתיים.
החברה מספקת גם שירותי ייעוץ ותכנון סביבתי למגוון פרויקטים וליווי שוטף של היבטים סביבתיים, להם נדרשים לקוחותינו בפעילותם השוטפת.