מחצבים

חברת גיאו-פרוספקט בע"מ בצעה ומבצעת חלק נכבד מתסקירי השפעה על הסביבה הנערכים למחצבות ומכרות ולהרחבות של מחצבות בישראל, שבעקבותיהם מתאפשר ניצול עתודות חומר הגלם לאגרגטים שונים, לבנייה ולתעשייה. כמו כן, מכינה החברה תסקירים עבור מפעלי תעשייה שונים.

תסקירי השפעה גדולים שנערכו למחצבות:

  • מחצבות שפיר – ורד-ואדי ערה, נטוף.
  • מחצבות אבן וסיד – מחצבת מודיעין, גולני.
  • מחצבת המהפך.
  • מחצבות כפר גלעדי – עמיעד, טנא עומרים, בטיחה.
  • מחצבות נשר רמלה, תמרה, קדמה.
  • מכרות פוספטים בנגב.

תסקירי השפעה למפעלים הקשורים לתעשיית המחצבים:

מפעל הסיד בשפיה, מפעל  ביטומאט, מפעל בטון יתיר, מפעל DSI דימונה.