לקוחות

עם לקוחות החברה נמנים גופים ממשלתיים, ציבוריים ויזמים פרטיים.
חלק נכבד מהחברות המובילות בארץ בענף הכרייה והחציבה הם לקוחותינו.


• רשויות מוניציפאליות

• רכבת ישראל

• חברת נמלי ישראל

• נתיבי ישראל (ספק מאושר)

• מוריה

• סולל בונה

• רשות לפיתוח ירושלים

• הנסון–מוצרי מחצבה בע"מ (פיוניר)

• מחצבות כפר גלעדי בע"מ

• רותם אמפרט נגב בע"מ–בעלת הזיכיון לכריית פוספטים בנגב

• נשר – מפעלי מלט ישראליים

• אשטרום

• תעשיית אבן וסיד בע"מ

• מפעלי ים המלח

• משרדי ממשלה:המשרד להגנת הסביבה, משרד השיכון, משרד התחבורה, המשרד לתשתיות לאומיות, 
   משרד הפנים, משרד הביטחון (ספק מוכר בסיווג "היקף גדול").

• יזמים ומשקיעים פרטיים בחו"ל