זיהום קרקעות

מחלקת הקרקע בחברת גיאו-פרוספקט בע"מ הינה בעלת ניסיון רב בתחום זיהום ושיקום קרקעות מזוהמות. הצורך בחקירה וגילוי קרקעות מזוהמות הולך וגובר עם השנים וצבר תאוצה עם תחילת המאה ה-21.  

זיהומי קרקע ממרכיבי חומרים מסוכנים ודלקים עלולים לסכן את הציבור ואף לגרום למחלות, הזנחה בתחום זה במשך שנים גרמה לזיהום מי התהום במקומות רבים. כיום, טיפול בקרקע המזוהמת הוא הכרחי על פי חוק "מניעת זיהום קרקע וטיפול בקרקעות מזוהמות" המקודם על ידי המשרד להגנת הסביבה. 

לפיכך, חברת גיאו-פרוספקט מציעה ללקוחתיה את השירות המתקדם ביותר בתחום. שירות הכולל:
1. עריכת סקרים הסטורים (שלב 1) על פי הנחיות המעודכנות ביותר בתקן האמריקאי (ASTM E1527-05) ועל פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה. 
2. תכנון וביצוע של סקרי גז קרקע על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה (Phase 2).
3. תכנון וביצוע של סקרי קרקע על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה ובתקן ISO17025.
4. ליווי סביבתי ומתן יעוץ בנושא שיקום קרקעות מזוהמות.
5. מתן יעוץ הידרולוגי בתסקירי השפעה על הסביבה.
6. יעוץ בנושא זיהום מים ושיקום מי תהום.

מחלקת הקרקע בחברת גיאו-פרוספקט בע"מ נותנת שירותי יעוץ למשרד להגנת הסביבה בנושא זיהומי קרקע מתחנות דלק משנת 2008. במסגרת פרויקט זה, חברתנו מפקחת ומבקרת את חברות הדלק ויועציהם ואת אופן טיפולם בזיהום הקרקע בתחנות. לפיכך, אנו מומחים בהכרת הרגולציה בישראל ובעולם ובהטמעת הנושא בסקרים שאנו מבצעים למען לקוחותנו.

לחברתנו נסיון רב בביצוע סקרי קרקע בהסמכת הרשות להסמכת מעבדות בתקן ISO17025.

בין לקוחותנו: חברת שפיר, חברת נמלי ישראל, מחצבות אבן וסיד בע"מ, חברת טר ארמה, אלקטרה בע"מ, רכבת ישראל ,משרד הבטחון, רותם אמפרט,  ועוד.