הסמכות ואיכות

חברת גיאו- פרוספקט בע"מ בעלת מערכת איכות התואמת לדרישות תקן ISO 9001:2008 ומאושרת על ידי מכון התקנים. מערכת הבטחת האיכות קובעת נוהלי עבודה ובקרת איכות תקינים, על מנת להבטיח את שביעות רצון הלקוח באופן שוטף, שיטתי ועקבי.

              
    לצפייה

    חברת גיאו-פרוספקט בע"מ הינה מעבדה מוסמכת לדיגום קרקע מטעם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות בתקן ISO 17025. צוות המעבדה הינו מומחה לדרישות הרגולטור וזאת במסגרת שירותי היעוץ שאנו מספקים למשרד להגנת הסביבה. בין לקוחותנו מפעלי תעשיה, קבלני תשתית ומחנות צה"ל בהם יש חשד לנוכחות זיהום קרקע בעיקר כתוצאה מדליפת מרכיבי דלקים וחומרים מסוכנים אחרים. המעבדה מבצעת סקרי קרקע על ידי ביצוע סדרת קידוחים ודיגום קרקע מעומקים שונים לתיחום אופקי ואנכי של הזיהום. עם קבלת תוצאות האנליזות אנו ממליצים על המשך טיפול ראוי לקרקע (סילוק לטיפול ביולוגי לרמת חובב, סילוק לאתר פסולת מעורבת או טיפול במקום (in situ)).
    ההסמכה בתקן ISO 17025 מצביעה על כשירות מקצועית ותפעול מערכת ניהול איכות בעלת הכרה בינלאומית ומהווה דרישה של המשרד להגנת הסביבה לביצוע סקרי קרקע.
    צוות הדוגמים עבר הכשרה מתאימה על ידי מנהל הטכני של המעבדה והוא כולל אנשי מקצוע מהמובילים בתחום הגיאולוגיה ואיכות הסביבה.