הידרו-גיאולוגיה

חברת גיאו-פרוספקט בע"מ מייעצת בתחומי ניצול, החדרה וזיהום מי תהום, מי תהום בפרויקטים הנדסיים, ותכנון אגירת מים עיליים. הייעוץ נעשה במסגרת הליכים תכנוניים, תסקירי השפעה על הסביבה ובהתאם לצרכי הלקוח.

פרויקטים נבחרים:

  • • כביש חוצה ישראל  עבור חברת דרך ארץ
  • • קידוח רויה 7 – עבור מקורות
  • • מאגר מים עיליים קדומים  –עבור קק"ל
  • • מאגר מים נחל נטוף–עבור שפיר הנדסה
  • • מאגרי החדרה שונים – עבור רשות ניקוז ירקון
  • • כביש 16 – עבור מע"צ
  • • יעוץ הידרולוגי למשרד להגנת הסביבה – אנו משמשים כיועצים קבועים של המשרד בנושא הידרו-גיאולוגיה
  • • תיכנון מאגר נעמה – עבור אגודת המים בקעת הירדן
  • • תיכנון מאגר נערן - עבור אגודת המים בקעת הירדן