איכות אוויר

מודלים לבחינת איכות אויר

ביצוע פרקי איכות אויר בכ - 80 תסקירים, חוות דעת  בנושאי איכות אויר ומטאורולוגיה, תוך שימוש במודלים ממוחשבים המאושרים לשימוש ע"י ה- EPA האמריקאי. ייעוץ בהקמת/שדרוג מערכי ניטור אויר בסביבת מפעלים ומחצבות בהם נדרש ניטור סביבתי רציף. לאחר ההקמה – ליווי ומעקב אחר ביצועי מערך הניטור.

להלן רשימה של המודלים איתם אנו עובדים:


מספר רב של תכניות של מחצבות והרחבות של מחצבות - 
- מחצבת ורד-תכנית אזור תעשייה ותכנית הרחבה - חב' שפיר
מחצבת נשר רמלה – הכנת תכנית מתאר ארצית חדשה למחצבה מחצבת תמרה-חב' נשרחצבת מודיעים-אבן וסיד/רדימיקסמחצבת חנתון, מחצבת מגדל צדק
- חב' הנסון
 שדות כרייה-פוספטים
- שדה בריר - מודל בתסקיר ובדיקות נוספות
תת"ל 35-ההגנות הדחופות- מפעלי ים המלחאתרי קומפוסט - מבטחים, אוהד, דודאים, אילות ועודמטמנות (אס"פים) - דודאים, עברון, אפעה, תאנים ועודמט"שים - מט"ש נבי מוסא, מט"ש קדרוןתכנית מפורטת לנמל אילת, בדיקות שונות עבור נמל חיפהכבישים ותשתיות-מחלף אשדוד ד' (ניר גלים), מחלף יגור, כביש 70, בחינת חלופות למיקום תחנת גז יבשתית ועוד.תחנות כח ליווי ניטור אבק שוטף עבור נמל אילתהגשת בקשות להיתרי פליטה ליווי מפעלים בנושא  PRTR

מדידות אבק
החברה מטפלת בתיאום תכניות ניטור עבור לקוחות הנדרשים לכך ע"י המשרד להגנת הסביבה ודואגת באופן שוטף לביצוע מדידות אבק עבור מחצבות ומפעלים. כמו כן, פועלת החברה לקידום פתרונות טכנולוגיים אפשריים לצמצום פליטות אבק. 
תכניות מתאר ונהלים סביבתיים
ליווי תכניות מתאר
צוות היועצים של החברה משולב בצוותי תכנון של תכניות מתאר אזוריות ומשלב מניסיונו בתחומי אקוסטיקה, איכות אויר, זיהום מי תהום וכ'ו.
הכנת נהלים סביבתיים לחברות
גיאופרוספקט מסייעת לחברות גדולות לערוך נהלים להפעלת החברה מהפן הסביבתי. החברה מלווה את הלקוחות בישום הנהלים.

פרויקטים נבחרים:
הכנת מנ"ס למעגן הדייג בקישון – עבור חנ"י.
הכנת מנ"ס למסוף הפחם באשדוד (בביצוע).
הכנת EMS לחברת הנסון (5 מחצבות ו 35 מפעלי בטון) – עבור הנסון ישראל.