אנרגיה

חברת גיאו-פרוספקט בע"מ מבצעת סקרים גיאולוגיים לאיתור ואפיון הידרוקרבונים בארץ ובעולם. החברה גם עוסקת בלווי המהלך הסטטוטורי להשגת היתרי חיפוש וחקירה, תכנון וליווי כרייה של המרבצים. 

פרויקטים נבחרים:
חולות ביטומנים (Oil sand):
סין – סקר גיאולוגי מקיף לאפיון מרבץ חול ביטומני (oil sand). הסקר התבצע בין השנים 2005-2010 וכלל שלושה קמפיינים של קידוחים, סה"כ 160 קידוחי גלעין, ולווי סקר מגנטי ואלקטרומגנטי אווירי באתר ששטחו 270 קמ"ר. עיבוד הנתונים כלל יצירת מודל תלת ממדי להערכת רזרבות המרבץ, מודל לבחינת פרמטרים של כלכליות המרבץ (למשל tv:bip), ניתוח אגני ההשקעה ובחינת מודל זרימת הנפט, ואפיון גיאוכימי של חולות הנפט. ב2010 הוקם באתר מפעל ניסיוני להפקת נפט בשיטה חדשנית. אנשי גיאו- פרוספקט בע"מ ליוו את הפיתוח הטכנולוגי והיו שותפים בתכנון והקמת מכרה קטן שהוקם באתר.
אלבניה – סקר גיאולוגי מקיף לאפיון מרבץ חול ביטומני (oil sand). הסקר אשר החל ב2010 באתר ששטחו 8 קמ"ר כלל עבודת מיפוי גיאולוגי מקיפה וביצוע קידוחי גלעין לעומק של עד 180 מטרים. ב2012 החל סקר לאפיון שכבת החול הביטומני באתר נוסף ששטחו כ-4 קמ"ר . עיבוד הנתונים אשר נמצא בעיצומו כולל יצירת מודלים תלת מימדים להערכת הרזרבות ואפיון גאוכימי. במקביל אנו שותפים בצוות בחינת אתרים למפעל להפקת נפט שיוקם באחד מהאתרים. 
איתור מרבצי חולות ביטומנים בעולם – בימים אלו אנו משמשים כיועצים של חברה ישראלית אשר מחפשת אתרי OS נוספים בעולם. הייעוץ כולל לימוד ואיתור מרבצים בהם קיים פוטנציאל להצטברות ביטומן בחתך חולי, בחינת סקרים קיימים באתרי OS ידועים, ביקור באתרים ועריכת חוות דעת אשר כוללות הערכת סיכונים למשקיע.
פצלי שמן (Oil shale):
רותם – סקר גיאולוגי לאפיון שכבת פצלי השמן באתר בשטח של  1.5  קמ"ר במישור רותם. הסקר התבצע בשנת 2011 וכלל קמפיין של קידוחים, יצירת מודל תלת מימדי מעודכן ובחינה גאוכימית של שכבת המטרה. בסוף הפרויקט הוגש דוח גיאולוגי שבעקבותיו החל התהליך הסטטוטורי  להקמת מפעל לייצור נפט מפצלי שמן.  
איתור ולווי סטטוטורי של מרבצי פצלי שמן בארץ- בחינת אתרים בהם נעשתה עבודה קודמת על ידי המכון הגיאולוגי, עריכת סקר גיאולוגי ראשוני הכולל סקר ספרות וסקר שדה ראשוני, תכנון סקרים גיאולוגים מפורטים באתר, הגשת בקשות להיתרי חיפוש ו/או חקירה מול הממונה על  הנפט והמפקח על המכרות  במשרד האנרגיה  והמים.